برای دریافت کد تخفیف ۵۰ درصدی برای ثبت دامنه و کد تخفیف ۲۲ درصدی برای خرید هاست کلیک کنید

اندازه فونت در وردپرس

اندازه فونت در وردپرس, سایز فونت در وردپرس, تغییر سایز فونت در وردپرس, تغییر اندازه ی فونت در وردپرس,

تغییر سایز فونت نوشته ها در وردپرستغییر سایز فونت نوشته ها در وردپرس

همانطور که در محیط Microsoft Word نوشته های خود را در اندازه و فونت های مختلفی ایجاد می کنیم، تمایل داریم که در محیط سایت نیز همین کار را انجام دهیم. در وردپرس به صورت پیش فرض گزینه ای برای مشخص کردن اندازه ی فونت نوشته ها وجود ندارد اما راه هایی هست که بتوان این […]