برخی مشتریان ما که از قالب های تالار وردپرس (ناز تم) استفاده می کنند :

http://hastidl.org/

http://downloadkade.com/

http://film2dl.in/

http://www.psdha.ir

http://www.javoneh.ir/

http://imoviezdl.ir/

http://uranusmusic.ir/

http://daneshrooz.com/

http://tadrisvip.ir/

http://30seda.ir/

http://matnemusic.ir/

http://mediamusic2017.ir/

http://asamusic.ir/

http://asamusic.ir/

http://bia4roman.com/

http://iridl.ir/

http://pershiandownload.ir/

http://tryiran.ir/

http://live-music.ir/

http://musicmovie.ir/

http://asan-english.ir/

http://www.todayfun.ir/

http://film.remix-music.ir/

http://remix-music.ir/

http://avinmusic.com/

http://www.badstore.ir/

http://ostad98.ir/

http://danbaz.ir/

http://urommusic.ir/

http://www.rapir.ir/

http://accdownload.ir/

http://iranpmc.ir/

http://news.accdownload.ir/

http://it.sourcebaran.com/

http://farabooks.com/

http://ironi.download/

http://musicyaab.ir/

http://freshdl.ir/