تمام کاربرانی که میخواهند شکایت خود را وارد کنند به این نکته توجه داشته باشند.

  • حتما از راه های ارتباطی ما سوالات خود را بپرسید در صورت جواب نگرفتن شکایت خود را وارد نمایید.

رسیدگی به شکایت کاربران